آخرین اخبار

همایش ملی دانشگاه کارآفرین و تعامل با صنعت و جامعه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

همایش ملی دانشگاه کارآفرین و تعامل با صنعت و جامعه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

این همایش باهدف برجسته ساختن دستاوردها، اهداف و برنامه هاى دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان یک دانشگاه کارآفرین و واکاوی راهبردهای دانشگاه در تعامل و پاسخگویی به مسائل صنعت و جامعه برگزار شد.
برگزاری دومین نشست شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری زنجان

برگزاری دومین نشست شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری زنجان

دومین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان زنجان دانشگاه زنجان برگزار شد.
اولین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

اولین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

اولین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.