بازدید از آزمایشگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی۹

بازدید از آزمایشگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

بازدید جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم وزیر علوم به همراه مدیران حوزه پژوهش...

بازدید از مراکز آموزش عالی استان همدان ۸ آبان ماه ۱۳۹۹۸

بازدید از مراکز آموزش عالی استان همدان ۸ آبان ماه ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری به همراه جناب آقای...

سومین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.۳

سومین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

سومین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)...

همایش ملی دانشگاه کارآفرین و تعامل با صنعت و جامعه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد۳

همایش ملی دانشگاه کارآفرین و تعامل با صنعت و جامعه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

این همایش باهدف برجسته ساختن دستاوردها، اهداف و برنامه‌های دانشگاه...

افتتاح کارگاه ها و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران۵

افتتاح کارگاه ها و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران

کارگاه ها و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران با متراژ بالغ بر ۲۰۰...