افتتاح کارگاه ها و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران

۰۶ خرداد ۱۳۹۶ ۵

کارگاه ها و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران با متراژ بالغ بر ۲۰۰ متر مربع توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید.