ایجاد فضای ویژه برای ارائه نیازهای طرح های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی به محققین و پژوهشگران

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۳ کد : ۱۱۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۳
دکتر بختیاری دبیر ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری در دیدار با خانم دکتر سهراب زاده نماینده معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست بر ارائه نیازهای پروژه های تحقیقاتی پژوهشی و فناوری سازمان حفاظت محیط...
دکتر بختیاری دبیر ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری در دیدار با خانم دکتر سهراب زاده نماینده معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست بر ارائه نیازهای پروژه های تحقیقاتی پژوهشی و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در هفته پژوهش و فناوری تاکید نمودند.
ایشان ضمن ارائه برنامه ها و سیاست های اجرایی هفته پژوهش و فناوری در سال 95 ، بر حضور پررنگ و جدی دستگاه های مرتبط با هفته پژوهش و فناوری در غرفه ارائه نیازهای طرح های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی به محققین و پژوهشگران را خواستار شدند.