گزارش اجلاس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و رؤسای مراکز پژوهش و فناوری- دانشگاه رازی

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۹:۳۹ کد : ۱۳۴۱۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۳
نقش بی بدیل پژوهش  و فناوری در پیشرفت و حرکت  کشور به سمت جهانی شدن و پیوستن به گستره ی عظیم دانش و آگاهی امریست انکار ناپذیر. در این راه بر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است که با ...
نقش بی بدیل پژوهش  و فناوری در پیشرفت و حرکت  کشور به سمت جهانی شدن و پیوستن به گستره ی عظیم دانش و آگاهی امریست انکار ناپذیر. در این راه بر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است که با پرداختن به این مهم و با برنامه ریزی و سیاستگذاری های دقیق و موشکافانه حرکت به سمت شکوفایی را تسهیل نمایند. در همین راستا و در ادامه سلسله جلسات معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران محترم حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و رؤسای مراکز پژوهش و فناوری و پارکهای علم و فناوری مناطق نه گانه کشور، جلسه  دوم در تاریخ چهارشنبه 23/10/1394 در دانشگاه رازی کرمانشاه، دبیرخانه منطقه 5 پژوهش و فناوری کشور،  تشکیل گردید. گزارش این نشست بصورت تفصیلی در این لینک قرار دارد.