مشارکت بیشتر دانشگاه‌هادرطرح‌های کلان پژوهشی و فناوری ملی

۲۸ دی ۱۳۹۴ | ۰۶:۵۵ کد : ۱۴۱۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۵
مشارکت بیشتر دانشگاه‌ هادرطرح ‌های کلان پژوهشی و فناوری ملی با هدف ایجاد توسعه پایدار در منطقه ۵ پژوهش و فناوری کشور تصویب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تح...
مشارکت بیشتر دانشگاه‌ هادرطرح ‌های کلان پژوهشی و فناوری ملی با هدف ایجاد توسعه پایدار در منطقه ۵ پژوهش و فناوری کشور تصویب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ستادی آن معاونت و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و روسای پارک های علم و فناوری منطقه پنج پژوهش و فناوری کشور به همراه رییس پژوهشگاه استاندارد کشور و مدیران استاندارد منطقه که روز چهارشنبه23 دی ماه 1394 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، امکان مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها در طرح‌های کلان پژوهشی و فناوری ملی وتسریع درصدور ویزا برای دانشجویان خارجی تصویب شد.
در این نشست مصوبات ارزشمندی مورد توافق و تصویب، جهت پیگیری اعضاء قرار گرفت.که به شرح ذیل می باشند:
1-     پیشنهاد گردید بر اساس دستورالعمل صادره از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع، تمهیدات لازم از طرف معاونت محترم اداری و مالی وزارتخانه جهت برقراری نظام HSE در طرحهای عمرانی جدید و قدیم دانشگاهها دیده شود و این موضوع توسط معاونان پژوهش وفناوری مناطق و روسای پارک های علم و فناوری با همکاری معاونت محترم اداری و مالی و دفاتر عمرانی دانشگاه ها پیگیری شود.
2-     پیشنهاد گردید حل مشکلات مربوط به صدور ویزا برای دانشجویان خارجی از جمله تسریع در صدور مجوزها و اخذ روادید به طور جدی از طریق حوزههای مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری گردد و در صورت امکان و اجازه قوانین و مقررات بخشی از اختیارات به خود دانشگاهها واگذار شود.
3-     پیشنهاد گردید، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبارات مالی لازم برای ایجاد آزمایشگاه های مرجع، استاندارد در دانشگاه های منطقه را با توجه به پتانسیل های موجود و برنامه های راهبردی آنها، مورد حمایت قرار دهد.
4-     پیشنهاد گردید، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تقویت آزمایشگاه های مرکزی عضو شبکه شاعای منطقه پنج، جهت تامین اعتبارات مورد نیاز برای خرید تجهیزات:
XPS،TEM،NMR، Network Analyser پیش بینی های لازم را لحاظ نماید.
5-     مصوب گردید، با هدف توسعه پایدار منطقه پنج کشور، در طرح های پ‍ژوهشی و فناوری در زمینه های نفت و گاز، منابع طبیعی زاگرس و مقابله با ریزگردها، جایگاه ویژه ای برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منطقه دیده شود و امکان مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری در طرح های کلان ملی کشور بیشتر شود.
6-      پیشنهاد گردید، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هماهنگی لازم برای ترغیب دستگاه های اجرایی به اولویت دهی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منطقه در انجام طرح های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای منطقه را (در صورت وجود پتانسیل مورد نیاز دستگاه های مربوطه در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آن منطقه) به عمل آورد.
7-     با توجه به برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه وزارت متبوع در زمینه تامین بخشی از بودجه عمومی دانشگاه ها از محل درآمدهای اختصاصی، پیشنهاد گردید، سهم پیش بینی شده بر اساس شاخص های اقتصادی منطقه دیده شود.
8-     مقرر گردید، دانشگاه ها، امکانات آزمایشگاهی رابر اساس شیوه نامه فی مابین با پارک ها و ادارات کل استاندارد استان ها و دستورالعمل استانی شاعا در اختیار پارک های علم و فناوری منطقه قرار دهند.
9-     مقرر گردید، سازمان استاندارد استان ها با توجه به تاکید رییس پژوهشگاه استاندارد نسبت به صدور مجوز تایید صلاحیت 17025 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه در اولویت دستور کار خود قراردهند.
10-  مصوب گردید، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری برنامه راهبرد مشترک در ارتباط با روند تبدیل علم به ثروت در سطح منطقه را تدوین نمایند.
11- مقرر گردید، مدیران کل استاندارد استان های منطقه پنج، ممیزی و تایید صلاحیت و به کارگیری آزمایشگاه های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری استان ها را با رعایت اولویت در دستور کار قرار دهند.