مصوبات نشست شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه 2 کشور اعلام شد

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۵ کد : ۱۴۱۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۱
شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهش و فناوری منطقه 2 کشورکه با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران  حوزه  پژوهش و فناوری این  وزارت ، مدیران ادارات استاندارد...
شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهش و فناوری منطقه 2 کشورکه با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران  حوزه  پژوهش و فناوری این  وزارت ، مدیران ادارات استاندارد و  معاونان پژوهشی منطقه 2 کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزارشد با تصویب برنامه هایی به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست مقررشد ،دانشگاه های منطقه 2 کشوری و مدیران کل استاندارد استان های این منطقه ظرف مدت 2 ماه کاری،  نسبت به عقد تفاهم همکاری در جهت راهبری طرح شبکه ملی آزمایشگاه های (معتمد-همکار) استاندارد، اقدام و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به عملیاتی کردن آن در حد تائید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصلی استان به عنوان آزمایشگاه معتمد و حداقل 2 آزمایشگاه همکار در هر استان اقدام کنند.
بر اساس  تصوب این نشست،    یک مدل موفق همکاری پارک ها و دانشگاه ها در حوزه کارآفرینی توسط اعضای منطقه 2 شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تهیه می شود که حمایت مورد نیاز این طرح از طرف معاونت پژوهشی وزارت متبوع انجام می شود.
معاونان پژوهش و فناوری منطقه 2 کشور موافقت کردند باتوجه به فرسودگی آزمایشگاه های دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری برای بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی آنها اقدامات اساسی صورت گیرد تا از بروز هرگونه حوادث انسانی زیست محیطی جلوگیری شود.
 براساس مصوبات این نشست مقرر شد گزارشی از وضعیت تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی که دارای فناوری بالا(فعال، غیر فعال و میزان خدمات دهی آنها) در دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری توسط مناطق تهیه و گزارشات آن تا پایان مردادماه 95 جهت تصمیم گیری به وزارت علوم ارسال شود.
حاضران  در این نشست تاکید کردند: با توجه به تأکید معاون محترم پژوهش و فناوری ،رؤسای محترم دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری ،کلیه اعتبارات پژوهش و فناوری را با تایید و نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هزینه کرده و در صورت مشاهده عدم اجرا مراتب به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم گزارش شود.
در این نشست تصویب شد : باتوجه به کمبود اعتبارات پژوهش و فناوری و استفاده بهینه از تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی،  موضوع آزمایشگاه های مرکزی به عنوان یک الگوی موفق،  از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه جدی و حمایت قرار گیرد.
معاونان پژوهشی منطقه 2 کشور مصوب کردند :  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چارچوب های لازم برای فرصت های مطالعاتی خارجی و داخلی را تهیه و به دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری اعلام کند.
حاضران در این نشست تصویب کردند: موضوع صدور مجوز نشریه های علمی و پژوهشی مخصوصاً نشریات بین المللی مورد تجدید نظر قرار گیرد و دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری که در تولید علم در سطح بین المللی موفقیت های قابل توجهی را کسب می کنند درکسب مجوز نشریه مورد توجه جدی قرار گیرند.
بر اساس مصوبات این نشست، وزارت علوم موظف شد ، سیاست ها و برنامه های مورد انتظار خود را در ارتباط با پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی با همکاری و نظر مناطق ده گانه کشور تا پایان سال 95 تهیه و به دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری ابلاغ کند.
معاونان پژوهش و فناوری منطقه 2 کشور در این نشست تاکید کردند :مقدمات و امکانات لازم برای همکاری های لازم بین دانشگاه ها با کشورهای حاشیه دریای خزر توسط وزارت علوم فراهم شود.
در این نشست تصویب شد :با تشکیل کارگروه های مشترک بین دانشگاه های استان و پارک های علم و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرفیت های فیزیکی و نرم افزاری این وزارت در استان ها به منظور توسعه فناوری منطقه و نیز ایجاد دانشگاه کارآفرینی به کار گرفته شود.
اعضای شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری منطقه 2 تاکید کردند:  با توجه به اینکه فضاهای فیزیکی پارک های علم و فناوری در اختیار شرکت های کارآفرین دانش بنیان برای امر پژوهش و فناوری قرار می گیرد، پیشنهاد می شود وزارت علوم با وزارت کشور هماهنگی کند تا پارک های علم و فناوری از پرداخت کلیه عوارض و هزینه های مربوط به ساخت و ساز و تغییر کاربری ساختمان ها در سطح شهرستان ها معاف شوند.
بر اساس مصوبات این نشست مقر شد ، ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی مراکز رشد که در استان ها مجوز فعالیت دریافت می کنند به نوعی با پارک های علم و فناوری به لحاظ ساختاری مرتبط شوند.
اعضای شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری منطقه 2  مقرر کردند به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان ، دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری، تعمیق و گسترش ارتباط با صنعت در دستور کار خود قرار دهند.