نشریه الکترونیکی شاعا شماره 1 منتشر شد

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۶ کد : ۲۱۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۳
در این شماره می خوانیم* پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز ملی آزمایشگاه (جناب آقای دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری)* ضرورت تقویت و تجهیز آزمایشگاه ها به عنوان زیرساخت توسعه...
در این شماره می خوانیم

* پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز ملی آزمایشگاه (جناب آقای دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری)
* ضرورت تقویت و تجهیز آزمایشگاه ها به عنوان زیرساخت توسعه علمی (جناب آقای دکتر احمدی،‌ معاون محترم پژوهش و فناوری)
* ضرورت شناسنامه دار شدن تجهیزات آزمایشگاهی کشور (جناب آقای دکتر بختیاری، مدیرکل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری)
* چشم انداز شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (جناب آقای دکتر محمدصادق علیایی، مدیر مسئول محترم نشریه شاعا)
و عناوین دیگر ....

لینک مشاهده شماره 1 نشریه