تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه خلیج فارس با حضور معاون پژوهش و فناری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه ۷ کشور

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۳۱
تعداد بازدید:۴۲۷
تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه خلیج فارس با حضور معاون پژوهش و فناری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه ۷ کشور

معاون پژوهش و فناری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه ۷ کشور که جهت شرکت در جلسه شورای سیاستگ
ذاری معاونان پژوهشی منطقه ۷ پژوهش و فناوری در دانشگاه خلیج فارس حضور یافته اند با شهدای گمنام دانشگاه تجدید میثاق نمودند.


( ۱ )