گزارش تصویری بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه های آنالیز نفت، رفتار فازی سیال، آنالیز پیشرفته و کتابخانه مرکزی

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۳۳
تعداد بازدید:۳۵۷
گزارش تصویری بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه های آنالیز نفت، رفتار فازی سیال، آنالیز پیشرفته و کتابخانه مرکزی

گزارش تصویری بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه های آنالیز نفت، رفتار فازی سیال، آنالیز پیشرفته و کتابخانه مرکزی