رئوس برنامه گرامِیداشت روز آزمایشگاه

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۸ کد : ۳۰۳۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۵
زمان: ۳۰ فروردین، مکان: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

رئوس برنامه گرامِیداشت روز آزمایشگاه

زمان: ۳۰ فروردین،

مکان: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


لینک دانلود فایل