بیانیه پایانی هفتمین اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاهها و روسای مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک کشور

۱۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۶ کد : ۳۲۲۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۳
بیانیه پایانی هفتمین اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاهها و روسای مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک کشور

جلسه با حضور دبیر محترم شورای عتف و معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف، مشاوران و مدیران محترم ستادی وزارت
متبوع، معاونین محترم پژوهشی دانشگاهها و روسای مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری، ساعت ۹ صبح روز ۱۴ تیر ۱۳۹۶ در محل دانشگاه تهران- باغ موزه نگارستان تشکیل گردید.

فایلهای ارائه در این لینک قابل دانلود است.
فایل صورتجلسه و بیاینه در ادامه قرار دارد.


لینک دانلود فایل