بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰ کد : ۳۳۰۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۸
دکتر محمد صادق علیائی معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری و مدیر شبکه شاعا از آزمایشگاه های دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی بازدید کرد.

دکتر علیائی گفت: در راستای سیاستهای شبکه شاعا جهت بازدیدهای دوره ای از آزمایشگاه های دانشگاه های کشور، بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی انجام شد.

وی ادامه داد: بازدید از آزمایشگاه تازه تاسیس مرکزی، فعالیتهای حوزه HSE و همچنین رونمایی از تجهیزات ساخت داخل که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ساخته شده است جزو برنامه های این بازدید بوده است.

شایان ذکر است در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی و هیات رئیسه این دانشگاه تشکیل شد و موضوعاتی چون مشکلات حوزه آزمایشگاهی، تقویت اعتبارات شاعا در حوزه آزمایشگاه ها، استفاده از خدمات شرکت های معتبر در سکوبندی آزمایشگاه و اطلاع رسانی تجهیزات ساخت داخل شبکه شاعا در این جلسه مطرح شد.


( ۱ )