شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری استان ها در سال ۹۶

۰۲ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۵ کد : ۳۵۰۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۲۲
تجمیع شده در وزارت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ردیف

شاخص

مستندات مورد نیاز

امتیاز

۱

تعداد پروژه های خاتمه یافته در حوزه پژوهش و فناوری

رو گرفت قرارداد و نسخه ای از پروژه خاتمه یافته (ارسال کد رهگیری الزامی است)

سقف :۲۰

هر پروژه ۲ امتیاز

۲

تعداد گزارش ها و تحلیل های راهبردی و کاربردی (گزارشی که در کوتاه مدت جهت دستیابی به راهکار عملیاتی و در جهت توسعه تحقیقاتی استان تهیه می شود.)

یک نسخه از گزارش منتشر شده

سقف: ۲۰

هر پروژه ۱ امتیاز

۳

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مورد حمایت استانداری

یک نسخه از پایان نامه و قرارداد مربوط

سقف: ۱۱

ارشد: ۱ امتیاز

دکتری: ۲ امتیاز

۴

تعداد نشست های تخصصی، اتاق های فکر، همایش، جشنواره، نمایشگاه های برگزار شده

تاریخ نشست، جشنواره، بروشور همایش، صورتجلسه اتاق فکر

سقف: ۸

هر نشست: ۵/۰

اتاق فکر: ۵/۰

همایش: ۱

جشنواره: ۲

۵

تعداد فصلنامه، وپژه نامه و کتب تألیفی یا ترجمه ای که با حمایت و نظارت استانداری چاپ شده‌

یک نسخه از فصلنامه، ویژه نامه و کتب

سقف: ۷

فصلنامه: ۲ امتیاز

ویژه نامه: ۵/۰ امتیاز

کتاب: ۱ امتیاز

۶

سامانه الکترونیکی فعال برای پایش پژوهش، فناوری و آموزش

آدرس سامانه الکترونیکی (وضعیت سایت استانداری: شکلی، محتوایی و به روز بودن)

سقف: ۵ امتیاز

۷

میزان اعتبار تخصیصی جذب شده و هزینه شده در حوزه پژوهش، فناوری و آموزش (اعتبار استانداری)

ارایه جدول به اعتبار مصوب، اختصاص یافته و جذب شده در آموزش و پژوهش به تفکیک

سقف: ۴۰ امتیاز

نسبت اعتبار جذب شده به تخصیص یافته

۸

کیفیت و کمیت برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵

برگزاری نمایشگاه

مساحت نمایشگاه

تعداد غرفه نمایشگاه

تعداد جلسات در خصوص جشنواره پژوهش

تعداد دستگاههای اجرایی فعال در هفته پژوهش

تعداد خبرنامه های هفته پژوهش

تعداد فناوران و پژوهشگران منتخب که تجلیل شده اند

سقف: ۳ امتیاز

سقف: ۳ امتیاز

سقف: ۳ امتیاز

سقف: ۳ امتیاز

سقف: ۳ امتیاز

سقف: ۳ امتیاز

سقف: ۳ امتیاز

۹

تعداد دوره های مصوب برگزار شده در موضوع اقتصاد مقاومتی

 

 

نام دوره، نوع دوره، تاریخ برگزاری

سقف: ۴ امتیاز

هر دوره ۱ امتیاز

۱۰

تعداد پروژه های پژوهشی، فناوری اجرا شده یا در دست اجرا با محوریت اقتصاد مقاومتی که به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و فناوری واگذار شده است.

ارایه شناسنامه طرح شامل اهداف، برنامه ها و نتایج حاصل آمده و یا مورد نظر

سقف: ۵ امتیاز

به ازای هر پروژه ۱ امتیاز

۱۱

تعداد شرکت های فناور دانش بنیان، تعداد محصولات دانش بنیان مستقر در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری که استانداری در فروش آنها به دستگاههای اجرایی کمک نموده است

تعداد شرکت

تعداد محصول

میزان فروش

سقف: ۵ امتیاز

سقف: ۵ امتیاز

سقف: ۵ امتیاز

۱۲

تعداد جلسات برگزار شده شورای آموزش استانداری

صورتجلسه

سقف: ۵ جلسه

هر جلسه ۵/۰ امتیاز

۱۳

تعداد مصوبات تصویب شده در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان که در آن به نقش و جایگاه دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری اشاره شده است

صورتجلسه

سقف: ۳ امتیاز

هر جلسه ۵/۰ امتیاز

۱۴

همکاری در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مشترک با دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در استان برای بالا بردن توان علمی نیروی انسانی استان

نفر ساعت به تفکیک دوره ها و کارگاه ها (مستندات: جدول فهرست دوره های گذرانده به تفکیک نوع دوره)

سقف: ۴ امتیاز

هر دوره ۵/۰ امتیاز

۱۵

تهیه محتوا برای دوره ها و کارگاه ها

یک نسخه از درسنامه

سقف: ۴ امتیاز

هر درسنامه ۱ امتیاز

۱۶

سرانه آموزشی دوره های شغلی اختصاصی

جدول مربوط به دوره های گذرانده شغلی به تفکیک نفر ساعت

سقف: ۴ امتیاز

به ازای هر ۱۰۰ نفر ساعت ۱ امتیاز

۱۷

سرانه دوره های آموزشی برای کارکنان

جدول مربوط به دوره های گذرانده شده

سقف: ۲ امتیاز

۱۸

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت مجازی

نام دوره‌‌تاریخ دوره

سقف: ۲ امتیاز

به ازای هر دوره و کارگاه ۵/۰ امتیاز

۱۹

تعداد تفاهم نامه های منعقد شده با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری

روگرفت تفاهم نامه

سقف: ۳ امتیاز

هر تفاهم نامه ۱ امتیاز

۲۰

تعداد قراردادهای منعقد شده با دانشگاه ها پژوهشگاهها، پارک های علم و فناوری و شرکت های مستقر در آنها

روگرفت قرارداد و بیان نتایج حاصل از آن

سقف: ۵ امتیاز

هر قرارداد ۱ امتیاز

۲۱

انتشار خبرنامه های الکترونیک (یا کاغذی) در حوزه اطلاع رسانی آموزش، پژوهش و فناوری

نمونه نشریه و تعداد شماره های منتشر شده

سقف: ۳ امتیاز

هر خبرنامه ۱ امتیاز

۲۲

تعداد مصوبات تصویب شده شورای پژوهش و فناوری استانداری که در آن به ایفای نقش دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری اشاره شده است.

 

صورتجلسه

سقف: ۸ امتیاز

هر جلسه ۱ امتیاز

۲۳

تعداد سمینارهای علمی، فناوری با مشارکت دانشگاه ها و مراکز فناوری دستگاه های اجرایی

 

سقف: ۴ امتیاز

هر سمینار ۱ امتیاز

۲۴

تعداد طرح های عمرانی که با حمایت استانداری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری در حال اجراست یا پایان یافته است.

 

سقف: ۶ امتیاز

امتیاز هر طرح ۲ امتیاز

جمع کل امتیاز

۲۱۵

 

لینک دانلود فایل