بازدید از آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شیراز

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۰ کد : ۴۸۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۸
آقای دکتر بختیاری مدیرکل دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری به همراه معاونان دفتر آقایان مهندس زالی و دکتر علیائی در جلسه اعضاء هیئت رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز به بررسی وضعیت ت ...
بازدید از آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شیراز
 
آقای دکتر بختیاری مدیرکل دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری به همراه معاونان دفتر آقایان مهندس زالی و دکتر علیائی در جلسه اعضاء هیئت رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز به بررسی وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه پرداختند.
در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات بخش تجهیزات آزمایشگاهی آقای دکتر بختیاری اعلام داشتند با توجه به پتانسیل های علمی دانشگاه و سهم زیادی که در تولید علمی کشور دارند بخشی از اعتبارات خرید و تأمین برخی از تجهیزات فناوری بالا مانند SEM با مشارکت دانشگاه در راستای تقویت شبکه آزمایشگاه های علمی ایران در جنوب کشور از طرف دفتر امورپشتیبانی پژوهش و فناوری تامین خواهد شد. ضمنا ایشان در ارتباط با بخش تعمیر و نگهداری نیز تاکید کردند به بخش تعمیر، نگهداری و راه اندازی تجهیزت آزمایشگاهی موجود در دانشگاه نیز از لحاظ اعتباری و فنی کمک خواهد شد.
پس از پایان جلسه آزمایشگاه های تازه تاسیس دانشگاه مورد بازدید قرار گرفت و برخی از مشکلات فنی موجود در زمینه مسائل ایمنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در آینده مشکلات مذکور توسط دانشگاه رفع نقص شود.
در ادامه بازدید جلسه ای نیز با حضور هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز با روسای شهرک صنعتی شیراز برگزار شد آقای دکتر بختیاری اعلام داشتند به دلیل  موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های منطقه استان فارس در صورت اعلام آمادگی بخش خصوصی دفتر پشتیبانی و حمایت پژوهشی آمادگی دارد در جهت ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه منطقه ایی در شهرک صنعتی شیراز با تسهیلات کم بهره کمک های لازم را به عمل آورد.