برگزاری اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه ۶

۱۹ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۷ کد : ۵۱۰۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۲۱
روز چهارشنبه، ۲۲ آبان-ماه ۱۳۹۸ اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه ۶ و بازدید از آزمایشگاه مرکزی و مراکز پژوهش و فناوری و پارک علم و فناوری منطقه برگزار خواهد شد.

اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه ۶ و بازدید از آزمایشگاه مرکزی و مراکز پژوهش و فناوری و پارک علم و فناوری منطقه روز چهارشنبه، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، با موضوع" بند" ه "تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور" و "شیوه نامه پشتیبانی مالی از تأمین، به روز آوری و خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی" با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران حوزه معاونت پژوهش و فناوری و اعضاء محترم منطقه ۶ در دانشگاه شهرکرد برگزار خواهد شد. در این اجلاس چالش های پژوهش و فناوری در منطقه ۶ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راهکارهای عملی ارائه خواهد شد. ضمناً، معاونت پژوهش و فناوری براساس نظرات مناطق سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهد نمود.

کلید واژه ها: منطقه 6 معاونان پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهش و فناوری پارک های علم و فناوری تجهیزات آزمایشگاهی شیوه نامه پشتیبانی مالی