بازدید معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام شبکه شاعا از مجتمع آزمایشگاه های تحقیقاتی شاهرود

۱۹ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۲ کد : ۵۱۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۰
معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران در یک سفر یک روزه به شهر شاهرود در مورخ 11/11/94 در دانشگاه شاهرود حضور پیدا کرد....
معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران در یک سفر یک روزه به شهر شاهرود در مورخ 11/11/94 در دانشگاه شاهرود حضور پیدا کرد. ایشان به همراه رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دکتر واعظیان از قسمت¬های مختلف مجتمع آزمایشگاه های تحقیقاتی این دانشگاه بازدید کردند.
در این سفر جناب آقای دکتر علیائی از آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی شاهرود بویژه از مجتمع آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه بازدیدی به عمل آوردند (حدود 6750 متر مجتمع آزمایشگاه های تحقیقاتی در چهار و نیم طبقه و 52 آزمایشگاه تحقیقاتی).
ایشان خاطر نشان کرد با توجه به پتانسیل هایی که دانشگاه در حوزه تجهیزات و همچنین فضای فیزیکی مناسب و منحصر به فردی که دارد میتواند نقش موثری را در توسعه علمی به ویژه در توسعه منطقه ایی داشته باشد. بعنوان مثال شاهرود بعنوان یکی از قطبهای معدنی و کشاورزی بوده که خوشبختانه در این حوزه دارای دستگاه های پیشرفته در حوزه معدن شامل XRD ، XRF،   ATOMICو.... یا در بخش کشاورزی و در حوزه علوم پایه نیز تجهیزات بسیار پیشرفته و نیروی انسانی توانمندی دارا می باشد که امیدوار هستیم در راستای سیاستهای وزارت علوم به ویژه برنامه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران که در جهت استفاده از پتانسیل های دانشگاه ها و همچنین توسعه آزمایشگاه های مرکزی مورد تاکید مقام محترم عالی وزارت گامهای موثری برداشته شود و دانشگاه شاهرود بعنوان یکی از قطبهای مهم کشوری در منطقه باشد.
دکتر علیائی افزود: الحمدالله با سیاستهایی که از طرف دولت تدبیر و امید در جهت تقویت پژوهش و فناوری صورت گرفته و وزارت علوم نیز این سیاستها را به جد دنبال می کند امیدواریم تا پایان سال 96 تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را در جهت توسعه مجتمع آزمایشگاه های تحقیقاتی سوق بدهیم.
معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: خوشبختانه ما در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام داده ایم که تاکنون بیش از 100 آزمایشگاه در قالب مرکزی و مجتمع آزمایشگاهی تحقیقاتی ساماندهی شده است.
وی ادامه داد: دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری که در این حوزه فعالیت خوبی انجام داده اند و دستورالعمل ها و آیین ها را اجرا کرده اند از حمایت های مالی لازم برخوردار شده اند از جمله دانشگاه صنعتی شاهرود که با مشارکت شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و دانشگاه دستگاه های قدرتمند HPLC، ATOMIC،   ICP خریداری گردیده و یا در حال خرید آن می باشد.
لازم به یادآوری است اعتبارات شبکه شاعا بر اساس سیاستهای شبکه بر اساس شاخصهای زیر محاسبه و در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرار خواهد گرفت:
- موقعیت جغرافیایی دانشگاه
- ضریب استقرار نظامHSE
- ضریب ورود اطلاعات سامانه شاعا
- ضریب هزینه کرد درست اعتبارات تخصیصی به شاعا و گزارش آن به ستاد
- ضریب اطلاعات درخواستی شبکه شاعا
- میزان کارکرد آزمایشگاه ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی و دولتی