جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی معاونان پژوهشی و فنآوری دانشگاه‌های منطقه 6 کشور با حضور دکتر احمدی معاون پژوهش و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۵ کد : ۸۵۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۷
چهارشنبه 23 تیر 1395 جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی معاونان پژوهشی و فنآوری دانشگاه‌های منطقه 6 کشور با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر  علوم،تحقیقات وفنآوری دکتر شامحمدی ر...
چهارشنبه 23 تیر 1395 جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی معاونان پژوهشی و فنآوری دانشگاه‌های منطقه 6 کشور با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر  علوم،تحقیقات وفنآوری دکتر شامحمدی رئیس دانشگاه شهرکرد، معاونان پژوهشی دانشگاه‌های منطقه 6کشور، روسای پارک‌های علم و فنآوری و مدیران کل ادارات استاندارد و تحقیقات صنعتی سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد، در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
بررسی و تبیین مسائل پژوهش و فنآوری کشور، گزارش وضعیت علمی دانشگاه‌های منطقه 6، بررسی وضعیت زیر ساخت‌های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه های منطقه از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.