جلسه هماهنگی با دستگاه ها اجرایی مرتبط با هفته پژوهش و فناوری برگزار شد

۰۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۰ کد : ۸۶۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۹
بمنظور هماهنگی در برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری جلسه ای با حضور دکتر ثمری مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر جلال بختیاری دبیر ستاد ملی ه...
بمنظور هماهنگی در برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری جلسه ای با حضور دکتر ثمری مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر جلال بختیاری دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف مشارکت دستگاه مربوطه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در سال 94 و بمنظور ارتقای سطح کیفی برگزاری برنامه های ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در سال 95، سیاست ها و برنامه های ستاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
با توجه به تغییرات سامانه و داوری های TRL در سال جاری در سه سطح سرمایه گذار، فناور و فناوری و ارائه گواهی رسمی به مقاله های بالای 6 و گرایش و تکیه ارائه دستاوردها به سمت و سوی فناوری را تاکید داشتند.
 

( ۱ )