آرشیو اخبار

اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه بوشهر توان‌افزایی علمی شدند

اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه بوشهر توان‌افزایی علمی شدند

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: در راستای ارتقا مستمر کمیت و کیفیت فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر کارگاه‌های علمی توان افزایی برای اعضا هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه برگ...

ادامه مطلب