آرشیو اخبار

برگزاری هفتمین جلسه سیاستگذاری و تبادل نظر برای برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 1395

این جلسه با هدف بررسی تغییرات انجام گرفته در آیین نامه تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری و سایر موضوعات مربوط به برگزاری هفته پژوهش وفناوری برگزار شد.در این جلسه که با حضور دبیران ستاد هفته پژوهش وفنا...

ادامه مطلب

رئوس برنامه جلسه شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه 4 پژوهش و فناوری کشور

جلسه شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه 4 پژوهش و فناوری کشور با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران حوزه معاونت مورخ 95/6/2 در دانشگاه بوعلی سینای همدانرئوس برنامه از طریق لینک ذیل ...

ادامه مطلب

نشریه الکترونیکی شاعا شماره 1 منتشر شد

در این شماره می خوانیم* پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز ملی آزمایشگاه (جناب آقای دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری)* ضرورت تقویت و تجهیز آزمایشگاه ها به عنوان زیرساخت توسعه...

ادامه مطلب

جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی معاونان پژوهشی و فنآوری دانشگاه‌های منطقه 6 کشور با حضور دکتر احمدی معاون پژوهش و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

چهارشنبه 23 تیر 1395 جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی معاونان پژوهشی و فنآوری دانشگاه‌های منطقه 6 کشور با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر  علوم،تحقیقات وفنآوری دکتر شامحمدی ر...

ادامه مطلب