آرشیو اخبار

افتتاح اولین نمایشگاه ارائه توانمندی های آزمایشگاه های استان بوشهر

افتتاح اولین نمایشگاه ارائه توانمندی های آزمایشگاه های استان بوشهر

افتتاح اولین نمایشگاه ارائه توانمندی های آزمایشگاه های استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس مورخ ۱۸ اردیبهشت با حضور دکتر علیایی رییس شبکه شاعا کشور، استاندار بوشهر، مدیرکل استاندارد، رییس دانشگاه خلیج فارس با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد.

ادامه مطلب