اخبار - آرشیو

ارتباط بخش صنعت با پژوهشگران افزایش یابد

قائم مقام شبکه آزمایشگاه های علمی ایران:ارتباط بخش صنعت با پژوهشگران افزایش یابدقائم مقام شبکه آزمایشگاه های علمی ایران افزایش ارتباط بخش صنعت با پژوهشگران را خواستار شد.دکتر علیایی در حاشیه بازدید از...

ادامه مطلب