اخبار - آرشیو

آئین نامه ایمنی آزمایشگاه ها به زودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد

آئین نامه ایمنی آزمایشگاه ها به زودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد

هم اندیشی ارتقای ایمنی در آزمایشگاه های دانشگاهی با حضور دکتر جلال بختیاری مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری در محل وزارت علوم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این هم اند...

ادامه مطلب
بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه فنی و مهندسی قوچان

بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه فنی و مهندسی قوچان

معاونین دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در دانشگاه فنی و مهندسی قوچان بازدید به عمل آوردند و برنامه های آتی دانشگاه در ارتباط با حوزه پژوهش ...

ادامه مطلب
بازدید از آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شیراز

بازدید از آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شیراز

آقای دکتر بختیاری مدیرکل دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری به همراه معاونان دفتر آقایان مهندس زالی و دکتر علیائی در جلسه اعضاء هیئت رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز به بررسی وضعیت ت ...

ادامه مطلب