اخبار - آرشیو

برگزاری نشسست ایجاد مراکز رایانه‌ای با عملکرد محاسبات بالا در دانشگاه‌ها

دومین نشست ایجاد مراکز رایانه‌ای با عملکرد محاسبات بالا در دانشگاه‌ها با حضور مدیران پشتیبانی پژوهشی، امور فناوری، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تنی چند از مدیران فناوری ا ...

ادامه مطلب