اخبار - آرشیو

همکاری وزارت علوم و مرکز ملی اندازه شناسی گسترش می یابد

پس از رایزنی ها و تبادل نظرات در جلسه مشترک مرکز ملی اندازه شناسی و دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر گسترش همکاری های دوجانبه تاکید شد.در این نشست مشترک که ب...

ادامه مطلب

فراخوان نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان متولی هفته ملی پژوهش و فناوری در کشور، شانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری را در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از تاریخ...

ادامه مطلب