اخبار - آرشیو

گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری در مجتمع آموزش عالی لارستان
با حضور مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوری وزارت علوم برگزار شد

گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری در مجتمع آموزش عالی لارستان

با حضور دکتر جلال بختیاری مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در مجتمع آموزش عالی لارستان برگزار شد.

ادامه مطلب