اخبار - آرشیو

فایل های ارائه شده در پنجاه و یکمین اجلاس سراسری پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مجتمع ها و مراکز آموزش عالی

پنجاه و یکمین اجلاس سراسری پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مجتمع ها و مراکز آموزش عالی زمان: چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۹ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۹ مکان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سالن شهدای جهاد علمی (طبقه ۱۵)

ادامه مطلب