اخبار

سامانه شاعا

سامانه شاعا

شناسایی، شبکه‌سازی و به‌اشتراک‌گذاری تجهیزات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کل کشور مأموریت اصلی شاعا است.

ادامه مطلب