چارت سازمانی دفتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظیفه

شماره تماس

ایمیل وزارتی

۱

دکتر عبدالساده نیسی

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری

۸۲۲۳۳۵۱۸

-

۲

دکتر محمدصادق علیایی

معاون فنی مدیرکل

۸۲۲۳۳۵۱۸

-

۳

دکتر حمیدرضا بخشی

معاون علمی مدیرکل

۸۲۲۳۳۵۱۸

Hr_bakhshi@msrt.ir

4

مرتضی زالی

مشاور مدیرکل

۸۲۲۳۳۵۴۰

m_zali@msrt.ir

5

حسین مرادی

مسئول دفتر

۸۲۲۳۳۵۱۸

h_moradi@msrt.ir

6

صدیقه خاتمی

رئیس گروه همکاری های علمی بین الملل‌، کارشناس بند ط تبصره ۹

۸۲۲۳۳۵۹۲

s_khatami@msrt.ir

7

فریبا ولی زاده

رئیس گروه پشتیبانی، ترویج و اطلاع رسانی

۸۲۲۳۳۴۸۵

 

۸

هاجر عطاران

کارشناس مسئول گروه همکاری های بین المللی پژوهش و فناوری- اقتصاد مقاومتی

۸۲۲۳۴۳۱۱

h_ataran@msrt.ir

9

فرانک فلاحی

کارشناس مسئول نشریه، انجمن، هفته پژوهش و همکاری های بین المللی

۸۲۲۳۴۰۷۵

F_falahi@msrt.ir

10

ناهید اسماعیلی مقدم

کارشناس شبکه آزمایشگاه های علمی ایران

۸۲۲۳۳۵۸۸

n_esmaeili@msrt.ir

11

همایون اشرفی

کارشناس ارزی

۸۲۲۳۳۵۴۳

H_asharafi@msrt.ir

12

مریم افتخاریان

کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی پیگیری خرید تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی

۸۲۲۳۴۲۷۵

M_eftekharian@msrt.ir

13

سمیه زالی

کارشناس شبکه آزمایشگاه های علمی ایران

۸۲۲۳۳۵۶۰

s_zali@msrt.ir

14

ثریا طیبی

کارشناس همکاری های بین المللی

۸۲۲۳۳۵۳۵

S_tayyebi@msrt.ir

15

مرتضی عیوضی

کارشناس اطلاع رسانی و روابط عمومی و رابط خبری معاونت پژوهش و فناوری

۸۲۲۳۴۰۷۳

 

۱۶

محبوبه کریمی

کارشناس امور مناطق ده گانه پژوهش و فناوری، شبکه کتابخانه های دانشگاهی ایران، هم اندیشی معاونان پژوهش و فناوری

۸۲۲۳۳۵۰۳

M_karimy@msrt.ir

17

فاطمه مرادی

کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی، مراکز پردازش سریع و شبکه ملی ابررایانش، گزارش عملکرد پژوهش و فناوری

۸۲۲۳۴۲۷۸

fm_moradi@msrt.ir

18

سیدحسین هاشمی

کارشناس سامانه مپفا و سایت دفتر پشتیبانی

۸۲۲۳۳۴۹۶

H_hashemi@msrt.ir

تعداد بازدید:۲۸۱۷