دبیران شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی مناطق ده گانه پژوهش و فناوری کشور

تعداد بازدید:۶۵۳

منطقه

-

دبیر

معاون پژوهش و فناوری

۱

تهران، البرز

آقای دکتر رحیمیان

دانشگاه تهران

۲

گیلان، مازندران، گلستان

آقای دکتر فاطمی

دانشگاه مازندران

۳

اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان

آقای دکتر عسگری

دانشگاه تبریز

۴

همدان، مرکزی، قزوین، قم

آقای دکتر مجذوبی

دانشگاه بوعلی سینا

۵

کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام

آقای دکتر فیضیان

دانشگاه لرستان

۶

یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری

آقای دکتر امیدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷

بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد

آقای دکتر زبرجد

دانشگاه شیراز

۸

هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان

آقای دکتر درمحمد کردی تمندانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۹

خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان

آقای دکتر بهرامی

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰

خوزستان

آقای دکتر علی حقیقی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌