منطقه ۹

تعداد بازدید:۵۳۷

نهمین نشست معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور

چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

لینک دانلود صورتجلسه

فایل ارائه دکتر بهرامی

فایل ارائه دکتر خیری

فایل ارائه دکتر قنبری

کلید واژه ها: نهمین نشست معاونین پژوهش و فناوری