شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۴۱۰
 • ‌‌حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش‌های کاربردی مرتبط با فناوری‌های نوین بر اساس اولویت‌ها
 • بررسی و پیشنهاد اولویت‌های تخصیص منابع در حوزه تحقیقات و فناوری به مراجع ذی‌ربط
 • حمایت از ایجاد و گسترش مراکز و شهرک‌های علمی تحقیقاتی و فناوری با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت‌های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت‌های کشور
 • انجام هماهنگی و اتخاذ تدابیر به منظور ارائه تسهیلات، تجهیزات ضروری پژوهش و تحقیقات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تدوین آئین‌نامه‌های تشویق و حمایت از پژوهشگران
 • ایجاد هماهنگی بین طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته
 • بررسی، اظهار نظر و تصویب طرح‌های تحقیقاتی ارجاع شده از سوی مراجع ذی‌ربط
 • فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جهت اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و گسترده در کشور
 • برقراری ارتباط سازمان‌یافته با مدیریت‌های پژوهشی کلیه بخش‌های تحقیقات در کشور
 • هماهنگی و همکاری در برگزاری سمینارها و کنگره‌های علمی و پژوهشی در ارتباط با موسسات وابسته
 • ترویج و حمایت از نشر و اشاعه نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 • تهیه و ارائه گزارش‌های خبری، تحلیلی از فعالیت‌های انجام شده برای معاونت پژوهش و فناوری
 • تنظیم ارتباطات علمیتحقیقاتی بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با مراکز کاربردی تحقیقاتی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • برنامه‌ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه پژوهش و فناوری
 • مشارکت در ایجاد توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری‌های بومی
 • ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری‌های تولید شده در کشور
 • اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه فناوری و نوآوری در بخش‌های غیردولتی از جمله مشارکت در صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری
 • برنامه‌ریزی برای حمایت از جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور و اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهای لازم جهت جذب و حفظ نوآوران و فناوران و هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت‌های راهبردی کشور و استفاده بهینه از توانمندی‌های آنها در جهت توسعه فناوری در کشور
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن همکاری‌ها و مبادلات فناوری با مراجع و مراکز علمی و فناوری منقطه‌ای و بین‌المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح
 • نمایندگی وزارت و معاونت پژوهش و فناوری در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه فناوری حسب مورد و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط
 • ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، عملکردها و شاخص‌های مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری و نوآوری در کشور
 • تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویی میان فعالیت‌های مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • ارزیابی عملکرد مشتمل بر عملکرد آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های وارد کننده و سازنده قطعات
 • ترغیب آزمایشگاه‌ها به استقرار نظام کیفیت ISO 17025
 • ۱۷۰۲۵ ترغیب آزمایشگاه‌ها به استقرار نظام HSE (سلامت، ایمنی و بهداشت محیط)
 • استقرار نظام شاعا (تدوین نظام‌نام جامع ایجاد و ساماندهی آزمایشگاه‌های مرکزی، منطقه‌ای و ملی)
 • تدوین سیاست‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی من‌جمله تخصیص کد شناسایی یکتا به هر تجهیز دانشگاهی به منظور دسترسی محققان از طریق نظام شاعا
 • برگزاری هفته پژوهش و فناوری
 • برگزاری گردهمایی معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز
 • انجام امور مربوط به همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 • انجام امور مربوط به اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری‌