مطالب مرتبط با کلید واژه

نهمین نشست معاونین پژوهش و فناوری


منطقه ۹

نهمین نشست معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰ لینک دانلود صورتجلسه فایل ارائه دکتر بهرامی فایل ارائه دکتر خیری فایل ارائه دکتر قنبری